Avrupa’ da 1995 yılında hukuki bir zemine kavuşan kişisel verilerin korunması, içinde bulunduğumuz bilişim çağının da etkisiyle 2016 yılında ülkemizde yasalaşmıştır. Ülkemizde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun bir kısım hükümleri yayımı tarihinden altı ay sonra yürürlüğe girmek üzere ilk olarak 07.04.2016 tarihinde, tamamı ise 07.10.2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Gerçek kişiyi betimleyen her türlü bilgi kişisel veri olarak kabul edilerek kanun koruması altına alınmıştır.